Bouwman Swinkels Architecten
.

Visie

De architecten binnen onze organisatie hebben gemeen dat ze ontwerpen volgens een empathische werkwijze. Zij leven zich in in de wensen van de gebruikers van de gebouwen. Het feit dat onze architectuur wordt ervaren als sympathiek en doeltreffend heeft te maken met de persoonlijke visie van Anoul Bouwman en Jep Swinkels.

.

Anoul Bouwman

Op een cursus werd mij ooit gevraagd wat ik zou willen bereiken indien er oneindig veel middelen en oneindig veel tijd beschikbaar was. Daarna kon je elke keuze toetsen aan dit doel en in haalbare stappen naar dit (onhaalbare) doel toewerken. Met dat uitgangspunt zou ik graag het paradijs willen maken. Niet het oorspronkelijke paradijs zoals we dat kennen met Adam en Eva. Meer iets gezelligs met meer mensen en muziek, kunst, architectuur. En evenwichtige prachtige natuur.

Elke kleine beslissing kan een bijdrage leveren aan dit doel. Daarom richt ik mijn ontwerpen op sociale aspecten zoals het creëren van plekken voor ontmoetingen of het maken van overgangszones tussen privé en openbaar zodat veel mensen prettig kunnen samenleven. Én de ecologie van een omgeving zal altijd een plaats krijgen. Een gebouw met een woon- en/of werkomgeving is een onderdeel van dat ecosysteem.

Verder zijn mensen vooral vertellers en luisteraars van verhalen. Gebouwen, stedenbouwkundige ruimten, structuren en routes vertellen het verhaal over de historie en over een manier van leven. Hoe meer lagen dit verhaal krijgt, hoe boeiender het paradijs wordt.

Mijn romantische ideaal is volgens mij het best te bereiken door inzet van een wetenschappelijke benadering. Analyse, wiskunde en fysica zijn instrumenten die samen met intuïtie handvatten geven voor de route ernaartoe. Elk klein stapje zorgt dan voor een betere toekomst en motiveert mijzelf en anderen om op een positieve manier aan het werk te gaan. Het paradijs gaan we nooit bereiken, maar de weg ernaartoe is het doel geworden. Met kleine stapjes op een oneindig lange weg.

“Elk klein stapje zorgt dan voor een betere toekomst en motiveert mijzelf en anderen om op een positieve manier aan het werk te gaan.”
Mic008 perspectief 2 kl

Jep Swinkels

Kwaliteit is tijdloos en universeel en er zijn gelukkig veel mensen met een ingebouwde radar hiervoor. Niets is mooier dan met een fijne club mensen een opgave aanvliegen waarbij ieder vanuit zijn expertise en invalshoek het ontwerp sterker, fraaier en beter wenst te maken. Waarin de laatste inzichten op het gebied van sociale samenhang, ecologie en toekomstbestendigheid verweven kunnen worden. Ik word nog steeds met enige regelmaat aangenaam verrast door de veranderde wereld om ons heen en de mensen die ik daarin tref en dat zorgt ervoor dat ik nog iedere dag met plezier mijn vak uitoefen.

Als kleine jongen was ik gefascineerd door de impact van de gebouwde omgeving om me heen. Van grootse gebaren tot kleine intieme ingrepen; ik vond het prachtig hoe ruimte en materiaal verschillende soorten gebruik en gevoel uitlokten. Tijdens mijn studie en werkende leven heb ik langzaam kennis mogen maken met het proces hoe deze gebouwde omgeving tot stand kan komen. Dat het eindresultaat vaker dan niet een complex traject is geweest waarin een veelvoud aan betrokkenen met elkaar rond de tafel heeft gezeten. Waarin verschillende soms tegenstrijdige belangen tegen elkaar zijn afgewogen, en met een beetje geluk elkaar hebben versterkt. Waarin ieder zich gehoord heeft gevoeld en een ieder trots achter het eindresultaat kan staan. 

Bekijk alle projecten