Bouwman Swinkels Architecten

Thema's

Op deze pagina treft u enkele door ons samengestelde brochures aan, die ingaan op een specifiek thema. De brochures zijn als pdf te downloaden. Meer brochures worden mettertijd toegevoegd.

.

Conceptueel bouwen

Het doel van conceptueel bouwen is duurzaam en betaalbaar wonen haalbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dit kan door bouwoplossingen, techniek en materialen toe te passen die integraal, gestandaardiseerd en herhaalbaar, maar toch flexibel zijn.

PICT5931

Alles duurzaam

Integrale duurzaamheid als mainstream voor de bouwopgave van nu.

Buitendams Bouwkundig r21 e small

Virtueel bouwen / BIM

Virtueel bouwen of BIMmen (het maken van een BouwInformatieModel) is geen belofte maar realiteit. Diverse partijen die betrokken zijn bij het bouw- en ontwerpproces werken samen in een virtueel model van het gebouw met daaraan gekoppeld relevante informatie over dat gebouw. 
Samenwerken is de sleutel tot het behalen van de doelen.

Samenwerken

Samenwerken

Wij gaan met diverse opdrachtgevers langdurige samenwerkingen aan. Soms is dit met contracten voor ketensamenwerking, soms als status van geprefereerde leverancier met vaste tarieven, maar meestal gewoon zonder formele structuur.

Dit heeft als voordeel dat opstart van projecten zeer snel kan plaatsvinden, faalkosten worden voorkomen en dat er gezamenlijk aan innovatie kan worden gewerkt. De BouwInformatieModellen (BIM) kunnen maximaal worden benut doordat uitvoeringsmodellen kunnen worden hergebruikt als ontwerpmodellen in een volgend project.

Er worden ook veel marketingkosten bespaard die ten gunste kunnen komen aan lage tarieven.

Onze hele organisatie is gericht op maximale klanttevredenheid door mooie ontwerpen en soepele processen zodat klanten blijven terugkomen.

Natuurinclusief IMG 0031

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen richt zich op een veilige en gezonde leefomgeving. Het draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving met meer groen, ruimte voor water in de bebouwde omgeving en een versterkte biodiversiteit.

. .

Eenzaamheid voorkomen

Mensen voelen zich pas vrij in hun omgeving als de privacy op de juiste wijze wordt gerespecteerd. Dit betekent niet dat maximale privacy het juiste is. Juist ruimte voor ontmoeting en onderlinge relaties zijn wezenlijk voor het functioneren van een samenleving.
In een duurzame omgeving moeten mensen samen een gemeenschap vormen. De architectuur levert daarbij een wezenlijke bijdrage door het onderling ontmoeten te faciliteren.