Bouwman Swinkels Architecten

Juridisch

Disclaimer

De site van Bouwman Swinkels Architecten bv is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie. Bouwman Swinkels Architecten bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij Bouwman Swinkels Architecten bv, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden.

Copyright

Alle aan u getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht. Wederrechtelijk gebruik van deze informatie is strafbaar. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bouwman Swinkels Architecten bv. In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient te allen tijde de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van Bouwman Swinkels Architecten bv. Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal over Bouwman Swinkels Architecten bv kunt u contact opnemen met info@bouwmanswinkels.nl.

Privacy policy

De bescherming van uw privacy is voor ons van groot belang. Wij verzekeren onze gebruikers dat wij niet opzettelijk enige persoonlijke informatie over u aan derden zullen verstrekken, tenzij u ons daar toestemming voor heeft verleend. Tijdens uw bezoek aan onze website kan onze webserver technische gegevens verzamelen, zoals de naam van uw Internet Service Provider, de door u gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. Deze gegevens kunnen u niet persoonlijk identificeren en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website vast te leggen.

DNR2011

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bouwman Swinkels Architecten bv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren