Bouwman Swinkels Architecten

Bureau

Alle medewerkers zijn hoog opgeleide zelfstandige professionals met veel eigen verantwoordelijkheid. Een project wordt altijd bezet door een architect-directeur, een co-architect c.q. procesbewaker, een projectleider en een projectingenieur. Deze werkwijze waarborgt dat op elk moment van een proces zowel de productkwaliteit als de planning en de haalbaarheid (kosten en procedures) gewaarborgd blijft. Onze organisatie beschikt over technische, procedurele en financiële specialisten die altijd over de meest actuele kennis beschikken.

Anoul Bouwman

Anoul Bouwman

architect / eigenaar

Bart van den Broek

Bart van den Broek

projectleider / bouwkundig modelleur

Peter de Jongh

Peter de Jongh

financieel medewerker

Hilde Leermakers

Hilde Leermakers

secretaresse

Mark Lemmens

Mark Lemmens

projectleider / bouwkundig modelleur

Hans Scheffers

Hans Scheffers

projectleider / bouwkundig modelleur

Bart Spierings

Bart Spierings

projectleider / bouwkundig modelleur

Jep Swinkels

Jep Swinkels

architect / eigenaar

Erwin Verhoeve

Erwin Verhoeve

projectleider / bouwkundig modelleur

Diensten

Eisen en wetten worden steeds nauwkeuriger en ingewikkelder. Bouwman Swinkels Architecten heeft specialisten in dienst op het gebied van:

 • Bestemmingsplannen
 • Ruimtelijke onderbouwingen voor WABO
 • Beeldkwaliteitsplannen
 • WABO aanvragen
 • Milieu regelgeving
 • Bepalen Energie Labels
 • Bouwplan toetsen op het gebied van brandveiligheid, ventilatie, energieprestatie en bouwbesluit.

Daarnaast stellen wij contracten op voor diverse vormen van samenwerkingen:

 • Stabu bestekken
 • Uitvragen voor geïntegreerde contracten, design and build (UAV-gc)
 • Inzending en pitch voor UAV-gc aanbestedingen

Stageplaats

We bieden een gevorderde student bouwkunde de gelegenheid om in ons bureau mee te draaien in een of meerdere projecten. Dit project is een definitief ontwerp dat wordt uitgewerkt in Revit / BIM.

Het kan in verschillende bouwfases verkeren:

 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Verkoopfase
 • Voorbereiding uitvoering

Onder leiding van de projectverantwoordelijke werk je aan het model waarbij de complexiteit van je werk afhankelijk is van je eigen capaciteit. Deze zal zich gedurende je stage ook zeker verder ontwikkelen.

De te verrichten werkzaamheden worden bepaald door wat er op dat moment gevraagd wordt en door jouw eigen interesse. Denk daarbij aan 2D opwerken of aanpassen van een model, maken van details, 3D modelleren, opzetten van datasheets, verzorgen van gegevens voor de omgevingsvergunning. Ook het voorbereiden van presentaties door maquettes, bezoek aan vergadering en andere zaken die in het project spelen, kunnen voorbij komen.

Kortom, Bouwman Swinkels Architecten biedt je de gelegenheid om in een architectenbureau met een “platte” organisatie en een open overlegstructuur veel ervaring op te doen waarbij je heel direct betrokken bent bij diverse onderdelen van het vak.

We kijken uit naar je reactie. Deze ontvangen wij graag digitaal via info@bouwmanswinkels.nl. Vermeld als onderwerp graag: sollicitatie stageplaats t.a.v. dhr. B. Spierings.