Bouwman Swinkels Architecten
.
Lage kosten / snel proces: Wij weten wat in deze tijd van ons verwacht wordt en maken dat ook waar.

Naamswijziging Architectenbureau Visser en Bouwman

Architectenbureau Visser en Bouwman heet voortaan Bouwman Swinkels Architecten.

Anoul Bouwman en Jep Swinkels vormen al enige tijd de directie van het bureau dat nu twaalf medewerkers telt en landelijk actief is. Met dit team werken wij aan een breed opdrachtenpakket in de (sociale) woningbouw, zorg en utiliteitsbouw, en beschikken over uitgebreide en bewezen kennis op het gebied van duurzaam bouwen. Het bureau realiseert jaarlijks ca. 1500 woningen. De ontwerpen van Bouwman Swinkels Architecten worden door gebruikers ervaren als sympathiek, doeltreffend en passend in hun omgeving en hier zijn we trots op.

Jep Swinkels is tien jaar in dienst van het bureau en nam in 2021 bij het vertrek van Sietse Visser het directiestokje over. Het leek ons nu wel tijd om de naamsverandering door te voeren. We hebben er meteen een nieuwe huisstijl en verbeterde website aan gekoppeld: www.bouwmanswinkels.nl. Op de website zijn alle diensten te vinden die het bureau biedt, evenals speciaal samengestelde brochures die ingaan op een specifiek thema.

We hopen u snel weer eens persoonlijk te treffen en bij te praten. Bijvoorbeeld met een kop koffie op onze groene locatie in Rosmalen.

Bouwman Swinkels Architecten is een bureau dat een kwalitatief hoogwaardige en duurzame bijdrage wil leveren aan de gebouwde omgeving, waarin de mens centraal staat. 

Meer over ons bureau

Binnen ons bureau werken we vanuit een aantal thema's die een afspiegeling zijn van de enorme ontwikkeling die de bouwkolom doormaakt.

Bekijk onze thema's

Bouwman Swinkels Architecten ontwerpt naast zorggebouwen en utiliteitsgebouwen gemiddeld 1500 woningen per jaar.
Volg ons op LinkedIn voor nieuws over onze projecten.
Door de jaren heen heeft Bouwman Swinkels vooropgestaan bij een aantal succesvolle innovaties die het gebruik, het gemak, de haalbaarheid of de beleving van een project vergroten.
“We zien creativiteit en vakmanschap als onlosmakelijk verbonden en als de kern van ons vak.”
Leembroek 10 A9726 1
De Hoef 10 A0349
De Rozentuin 10 A9711 bew
De Hoef 10 A9935
Fietser 2 vrs
Giessenburg 10 A9607
De Rozentuin 10 A9692
Schets Her001 schets 02
Boschdijk 10 A9680
Kerkwijk 10 A9562 B